El passat dimecres 19 de juliol es va celebrar la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Vilaplana, una sessió marcada principalment pels punts referents a l’organització del mandat 2023-2027.

Es va nomenar a Judit Vall Masdeu 1a tinent d’alcaldia i es va aprovar el cartipàs municipal que queda distribuït de la següent manera:

 • Josep Bigorra i Llauradó. Alcaldia. Urbanisme, Economia, Turisme i Joventut
 • Judit Vall Masdeu. Tinent d’alcaldia. Educació
 • Marc Mestre Cavallé. Transició Energètica, Sostenibilitat i Salut
 • Magda Montlleó Llauradó. Igualtat, Benestar i Gent Gran
 • Teodor Tost Cabré. Agricultura, Obres i serveis
 • Mireia Paixà Pavon. Festes i Esports
 • Àlvar Fortuny Miró. Cultura

En la sessió es va aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries, que seràn cada dos mesos, el segon dimarts dels mesos parells a les 20 h.

També es va establir la composició de la Comissió Especial de Comptes que estarà formada per:

 • Josep Bigorra i Llauradó
 • Judit Vall Masdeu
 • Marc Mestre Cavallé

El Ple també va aprovar la delegació de competències del Ple en l’alcaldia en virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals i es van nomenar els diferents representants de la corporació en organismes i entitats i, per últim, es va aprovar la proposta de règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes.

També es va ratificar la proposta de designació de les festivitats de caràcter local per a l’any 2024 que seran:

 • 15 de maig
 • 31 de desembre