La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a despeses corrents convocatòria 2023 per import de 49.500,00 €.