La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024 per import de 7.260,00 € per a la redacció del Pla Municipal d’Emergència per Sequera.

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024 per import de 10.648,00 € per a la redacció del Projecte Executiu d’Adaptació Climàtica de l’Edifici del Casal Vilaplanenc.