La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals – convocatòria 2022 per a la Reparació de mur de pedra seca afectat pels danys produïts per pluges per import de 40.000 €.