L’Ajuntament de Vilaplana va aprovar a finals de 2023 el projecte de restauració del Dipòsit Vell, una obra per la qual el Consistori va sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2023-2025.

El desembre passat, la Generalitat va publicar l’acord de concessió de la convocatòria, atorgant a l’Ajuntament de Vilaplana la quantitat sol·licitada de 155.018,00 €, que suposa un 90% del cost del projecte.

El projecte se centra principalment en la restauració de les façanes exteriors i la coberta del dipòsit, un immoble protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb número 39670 de l’inventari de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

La intervenció pretén posar en valor des del punt de vista arquitectònic ja que el seu actuat estat de conservació és precari tant pel que fa a les façanes com per la coberta. El projecte contempla la restauració de les façanes mitjançant la neteja, consolidació, repicat, arrebossat i reproducció dels diferents tipus i acabats de morter que les conformen, així com de les pilastres, motllures, cornises, elements decoratius com esferes i torretes de decoració, escuts de pedra, sanefes i altres elements.

Es contempla també la retirada de tots aquells elements aliens a la façana, com els punts de llum instal·lats a la coberta i senyalització.

Per últim, es proposa la creació d’un accés situat a la part posterior, des d’un punt elevat per permetre l’accés a peu pla des de la plataforma elevada actualment conformada per un mur de pedra separat de les façanes.

Es preveu iniciar la licitació a finals de 2024 i iniciar les obres a principis de 2025.