Fa unes setmanes va finalitzar l’obra d’arranjament del marge de pedra seca de la finca de la Riba, una obra que ha comptat amb el finançament de la Diputació de Tarragona a través d’una subvenció excepcional i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria any 2022 per import de 40.000 €.

El marge de pedra seca té una longitud de 60 metres i una altura mitjana de 2 metres. Es considerava imprescindible realitzar-lo de nou amb aquesta tècnica ja que és un element patrimonial distintiu del municipi i de la zona. Cal remarcar que la pedra seca va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Les construccions de pedra seca tenen un gran valor històric i són un autèntic referent identitari a molts territoris on predominen, com en el cas de Vilaplana. En aquest sentit, han configurat al llarg dels segles uns paisatges agrícoles de gran valor dominats sobretot per l’avellaner, l’olivera, la vinya, l’ametller i els cereals, plenament adaptats als sòls i al clima.

Els murs de pedra seca, per la seva banda, a més de formar bancals o delimitar parcel·les, constitueixen rics ecosistemes per a moltes espècies animals (insectes i invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers i també algunes espècies d’aus que hi nidifiquen) i vegetals (falgueres, líquens i molses).

Els marges o murs de pedra seca atalussen els pendents tot conformant els bancals. Aquestes construccions permeten frenar l’escolament de l’aigua de pluja, així com retenir la humitat i prevenir l’erosió. Els marges són l’element més senzill i alhora el patrimoni més comú de la pedra seca.

Les actuacions plantejades estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la mesura que aquestes actuacions contribueixen a aconseguir que el municipi de Vilaplana sigui més inclusiu, resilient i sostenible:

  • Objectiu 11: comunitats sostenibles.
  • Objectiu 13: Acció pel clima
  • Objectiu 15: Vida d’ecosistemes terrestres.

Les obres han estat realitzades per l’Associació Relleu i Entorn, paisatgisme sostenible.