A finals de desembre van finalitzar les obres de consolidació del talús entre el final del C/Santiago Rusiñol i la Font de les Creus iniciades durant el mes de novembre. Les obres han consistit en la consolidació del talús amb la construcció d’un mur de pedra d’escullera fins a mitja alçada i d’uns 70 metres lineals i un altre de 30 metres lineals per tal d’evitar la caiguda de les pedres i la terra que aquest conté.

El talús havia patit en un episodi de pluges un important despreniment de pedres i terres que van afectar la circulació, necessitant que una pala excavadora les retirés degut a les grans dimensions. A més a més, hi havia pedres de grans dimensions mig despenjades que amenaçaven de caure sobre el camí. Per aquest motiu l’Ajuntament de Vilaplana va sol·licitar al mes de maig una subvenció a la Diputació de Tarragona per a actuacions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, una subvenció que va ser concedida, obtenint d’aquesta manera el finançament necessari per dur a terme l’obra. Concretament la Diputació va atorgar una subvenció que n’ha cobert el 95% del cost de l’obra, de manera que l’Ajuntament només n’ha hagut d’aportar el 5% restant, és a dir, 2.011,42 €.

Amb l’obra ja finalitzada, actualment es pot garantir l’estabilitat, fermesa i consolidació del talús assegurant que en els punts on l’alçada d’aquest supera el mur de pedra, aquest serveixi per retenir un possible despreniment evitant que la terra o les pedres caiguin sobre el camí.