L’Ajuntament de Vilaplana va sol·licitar una subvenció per a l’any 2023 de 49.500 € per al finançament de despeses corrents del Consistori que inclouen les despeses d’arrendaments, despeses de manteniment dels carrers, espais públics, edificis i equipaments municipals, entre d’altres.

El programa de despeses corrents també cobreix les despeses d’energia elèctrica i gas dels edificis i equipaments municipals, així com les despeses en combustibles. També formen part de la despesa subvencionada les despeses en assegurances.

La Diputació ha concedit aquesta subvenció a l’Ajuntament, una subvenció que pel quadrienni 2020-2023 que acaba, haurà repercutit en 198.000 € per fer front a les despeses corrents durant aquest període de 4 anys.