L’Ajuntament de Vilaplana ha adquirit l’immoble ubicat al C/Sant Sebastià, 11 de Vilaplana. Concretament, es tracta de l’edifici de la Caixa Rural que s’ha adquirit a l’Agrícola i Secció de Crèdit de Vilaplana per un import de 120.000,00 €, dels quals 90.000,00 s’han obtingut a través d’una subvenció de la Diputació de Tarragona per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge.

En aquest sentit, l’Ajuntament sol·licitarà també l’assistència tècnica de la Diputació de Tarragona per la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici per destinar-lo a habitatge, un ús final previst per a mitjans de l’any 2026, un cop ja reformat l’immoble.

L’edifici de la Cooperativa Agrícola és un immoble en bon estat de conservació i de característiques arquitectòniques tipològiques d’un habitatge entre mitgeres. Es tracta d’un edifici de planta baixa i dues plantes pis amb un nucli d’escala central. L’edifici té una superfície total de 151 m2, on s’hi troba edificat l’edifici de la cooperativa, d’aproximadament 335,75 m2 construïts.

Aquest serà el segon immoble de propietat municipal que es destinarà a habitatge públic. L’any 2016 l’Ajuntament va iniciar el procés de rehabilitació de l’antiga Casa del Metge, amb l’assistència tècnica de la Diputació de Tarragona per la redacció del projecte. Posteriorment es van executar les obres a l’edifici i des de l’any 2020, els dos habitatges de l’antiga casa del metge es troben arrendats.