L’Ajuntament de Vilaplana va sol·licitar a finals de gener la implantació del primer cicle d’educació infantil a l’Escola Cingle Roig, amb l’acord dels Consells Escolars tant de l’Escola Cingle Roig de Vilaplana com de la ZER Baix Camp Nord.

L’objectiu de la implantació del primer cicle d’educació infantil és facilitar l’escolarització dels infants d’1 a 3 anys en els municipis rurals en poblacions en les que no resulta sostenible la creació d’una llar d’infants. Aquesta realitat comporta la impossibilitat d’escolarització d’aquests infants, o bé la seva escolarització inicial en poblacions properes, on hi segueixen escolaritzats en ensenyaments posteriors. La conseqüència és la pèrdua d’alumnat en aquestes petites poblacions, contribuint a l’empobriment de la vida comunitària i fins i tot a la despoblació.

Per tal d’evitar els efectes negatius que es produeixen en aquestes poblacions que no poden mantenir una oferta educativa en el primer cicle de l’educació infantil, el Departament d’Educació ha establert la possibilitat d’implantar aquests ensenyaments en les escoles rurals de la seva titularitat. Els ens locals dels municipis que tinguin un població de fins a 2.500 habitants poden sol·licitar-la, sempre que en el nucli de població hi hagi una escola rural única.

Al curs 2023-2024, 144 municipis tenen implantat el 1r cicle d’educació infantil a l’escola rural.

 

Procés de preinscripció: reunió informativa per a les famílies

L’Ajuntament de Vilaplana i l’equip directiu de l’escola convoquen les famílies amb infants d’1 a 3 anys que vulguin conéixer el projecte educatiu i tinguin intenció de preinscriure els seus fills i filles per al curs vinent a una reunió informativa que tindrà lloc el dimarts 5 de març a les 19 h a l’Escola Cingle Roig.

 

Obres d’adaptació de l’escola i finançament

Per tal de fer possible aquesta implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola Cingle Roig per al curs 2024-2025 que s’iniciarà el 9 de setembre de 2024 l’Ajuntament ha realitzat la visita amb la Secció d’Obres i Manteniment del Departament d’Educació per avaluar-ne la viabilitat d’implantació i, amb la resposta afirmativa, s’està treballant ja amb el Projecte Executiu per tal de fer-ne l’aprovació durant aquest mes de març. Es preveu que les obres s’executin durant l’estiu.

L’Ajuntament ha acordat sol·licitar en el ple celebrat el 29 de febrer de 2024 una subvenció al Departament d’Educació de 132.535 € per al finançament de les obres de reforma i l’adquisició de mobiliari.