Aquest mes de juny han finalitzat les obres que han tingut per objectiu la millora dels dos habitatges municipals ubicats a l’antiga casa del metge.

L’actuació ha consistit en:

  • Renovació de la cuina existent consistent desmuntatge de mobiliari i electrodomèstics existents, i nova distribució i instal·lació de nou mobiliari i electrodomèstics
  • Canvi de rentamans amb peu existent per un altre amb mobiliari inferior amb espai per emmagatzematge.
  • Adquisició de parament de la llar (tauletes, taula, bateria de cuina, armari, calaixera, sofà)

D’aquesta manera s’ha dotat de molt mes espai d’emmagatzematge a l’espai de la cuina i menjador, fent la cuina oberta i disposant de gran quantitat d’armaris i calaixos.

L’actuació ha comptat amb dues subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, 2022 per la millora dels habitatges del carrer Verge de Montserrat 2A: planta baixa i primer pis per import de 20.773,31 € per la planta baixa i 20.773,31 € per la primer planta.