Les analítiques periòdiques que es realitzen segons la planificació establerta a l’aigua de consum humà de Vilaplana han detectat una concentració de sulfats de 315 mg/L, un valor lleugerament superior als 250 mg/L que estableix el RD 3/2023 pel qual s’estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.

L’Ajuntament de Vilaplana ha posat immediatament en coneixement els resultats de l’analítica a la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya que ha indicat que el valor per a la no aptitud de l’aigua és de 750 mg/L, i per tant, es troba molt lluny del valor de l’analítica (315 mg/L).

Si, com és el cas, no es supera el valor d’aptitud de 750mg/L, el nivell de sulfats detectat no implica una restricció del consum de l’aigua per a la població general.

Tot i així, i atès que es supera el valor paramètric de 250 mg/L, es recomana no utilitzar l’aigua per a la preparació de biberons per a nadons, atès que la seva ingesta podria provocar pèrdua d’aigua, a causa dels efectes laxants d’elevades concentracions de sulfats.

Els nivells més elevats de sulfats en l’aigua de consum, en general, provenen de fonts naturals i són deguts a les característiques hidrogeològiques naturals dels aqüífers i masses d’aigua de les quals depenen les captacions, per dissolució de salts de sulfat de les roques i minerals, com el guix.

Diversos estudis indiquen un efecte laxant a concentracions de 1.000-1.200 mg/L, però sense augment de diarrea, deshidratació o pèrdua de pes. Per això, l’OMS no estableix cap valor guia basat en la salut per a sulfats.

Podeu descarregar l’analítica completa, fent clic aquí

Podeu descarregar les recomanacions sanitàries per a la població en el cas de superació del valor paramètric de sulfats en l’aigua de consum, sense superar el valor d’aptitud, fent clic aquí