El dimarts 9 d’abril a les 8 del vespre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilaplana. Podeu consultar-ne l’ordre del dia aquí.

Àrea d’alcaldia

Es va aprovar l’acta del ple Ordinari de febrer (13/02/2024) i l’acta del ple extraordinari i urgent celebrat el 27 de febrer de 2024.

Es va donar compte dels decrets de la Presidència del número 16 al 39 de 2024.

Per últim en l’àrea d’alcaldia, es va presentar la informació duta a terme pels membres de l’equip de govern, en detallem els assumptes més rellevants:

Informació reunions, actes i assumptes d’interès Alcaldia i Regidories

 • 15/02/2024 Reunió Joventut Baix Camp amb els 9 municipis de l’INS Fontanelles, debat de possibles col·laboracions entre ajuntaments per a crear serveis o projectes comuns.
 • 19/02/2024 Visita ACA i Forestal Catalana per la modificació de la memòria de la Rasa Barbara. Actualment ja està aprovada i pendent d’execució de les obres aquest mes.
 • 26/02/2024 Reunió connexió CAT amb els ajuntaments interessats a les Borges del Camp.
 • 09/03/2024 Visita a la Depuradora de la Selva per conèixer el tractament terciari i reaprofitament de l’aigua per a usos agrícoles. Reunió amb l’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades
 • 01/03/2024 Assistència a la presentació de l’Estatut de Municipis Rurals amb la Consellera Vilagrà a l’IRTA
 • 07/03/2024 Reunió redacció PSA
 • 13/03/2024 Reunió inicial amb l’empresa ECOSTUDI per la redacció del DUPROCIM. Reunió amb el Cap dels Mossos d’Esquadra a l’ABP de Reus.
 • 14/03/2024 Visita al Refugi per coordinar les obres que s’han de licitar en les properes setmanes. Assemblea extraordinària de l’ADF, renovació de la junta.
 • 19/03/2024 Reunió amb la Comunitat de Regants de la Balandra.
 • 20/03/2024 Assistència reunió línia subvencions ACA per la redacció de projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes i prevenció i reparació de danys. Reunió amb presidència i gerència del CCBC i altres alcaldies de municipis per tractar la situació dels Serveis Tècnics.
 • 26/03/2024 Assistència a la Constitució del Consell Català de Municipis Rurals
 • 02/04/2024 Assistència reunió sobre subvencions del Departament de Cultura.
 • 09/04/2024 Reunió connexió CAT amb la Presidenta de la Diputació
 • 22/02/2024 Reunió Blai Rosés Festival Terrer

  S’està començant a treballar en la nova edició del Festival Mussart

  Pel que fa a la connexió elèctrica de la plaça de la Riba, demà hi ha prevista una reunió per al replanteig amb l’empresa contractada per Endesa per realitzar la connexió.

 

Seguiment de la sequera

Continuant i actualitzant la informació donada l’últim ple, la situació actual és la següent:

 • Reserves en dipòsit aproximades superiors als 2500 m3
 • Rendiment de la xarxa superior del 90%
 • S’estan realitzant treballs de reparació a la piscina del Casal, l’aigua que hi havia s’ha emmagatzemat al dipòsit del cementiri que es trobava buit, per reaprofitar-la un cop finalitzats els treballs.

Àrea de secretaria

 • Es va donar compte de l’informe de morositat anual de l’exercici 2023.
 • Es va aprovar l’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

Mocions

El ple també va aprovar per unanimitat la moció sobre el Dia Internacional de l’eliminació de la discriminació racial i la moció d’adhesió i suport als actes dels 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés.

I no havent-hi precs i preguntes, s’aixeca la sessió.