El dimarts 8 d’agost a les 8 del vespre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilaplana, tal com es va aprovar en el ple d’organització celebrat al mes de juliol. Podeu consultar-ne l’ordre del dia aquí.

Àrea d’alcaldia

Es van aprovar les actes dels plens de Constitució (17/06/2023), ple extraordinari (27/06/2023) d’elecció de membres de la mesa electoral de les eleccions generals i altres assumptes i l’acta del Ple d’organització (19/07/2023).

Es va donar compte dels decrets del 64 – 123 de 2023. Amb especial rellevància pel Decret núm. 110 ja que es tractava de l’Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022. Un exercici que es tanca amb un resultat pressupostari ajustat de 119.682,44 €, un romanent de tresoreria per a despeses generals de 360.970,96 € i un estalvi net de 140.620,03 €.

Per últim en l’àrea d’alcaldia, es va presentar la informació duta a terme pels membres de l’equip de govern:

Informació reunions, actes i assumptes d’interès Alcaldia i Regidories

 • 17/06/2023 Constitució nou Ajuntament i Assistència a la Festa de Fi de Curs de l’Escola Cingle Roig
 • 20/06/2023 Assistència VC sobre els Ajuts per a instal·lacions esportives
 • 21/06/2023 Reunió amb l’Equip de mesures penals alternatives per acollir una persona que ha de realitzar TBC.
 • 23/06/2023 L’ACA ens lliura l’estudi hidrogeològic per a la captació d’un nou pou d’aigua potable a Vilaplana
 • 27/06/2023 Ple extraordinari
 • Del 10 al 14 de juliol – La Brigada Forestal del CCBC ha estat realitzant treballs al nostre municipi
 • 20/07/2023, Visita prevista en el PCAP de la licitació de la finca de la Riba, Reunió conjunta amb la direcció de l’escola amb Direcció dels SSTT d’Educació a Tarragona.
 • 23/07/2023 Celebració de les eleccions Generals al Consultori Mèdic
 • 24/07/2023 Constitució Consell Comarcal del Baix Camp
 • 25/07/2023 Visita final d’obra Excepcionals – marge pedra seca
 • 31/07/2023 Visita Camp de Treball amb la directora General de l’Agència Catalana de Joventut Laia Giròs, delegat del Govern Àngel Xifré, coordinadora Joventut Carmina Blay.
 • 02/08/2023 Obertura sobres licitació obres finca de la Riba.
 • 01/08/2023 Signatura del contracte de lloguer del primer pis de la Casa del Metge.
 • 07/08/2023 Comiat dels nois i noies del Camp de Treball

Reunions amb entitats i grups locals

S’està fent una ronda de reunions per copsar les necessitats i presentar els nous regidors a les juntes de les entitats i organitzacions. S’han realitzat les reunions següents:

 • 26/06/2023 Reunió amb la direcció de l’escola
 • 01/07/2023 Reunió amb el Grup de Jóvens de Vilaplana
 • 10/07/2023 Reunió amb l’entitat local Recuperem el Patrimoni
 • 18/07/2023 Reunió amb l’entitat La Vall Sostenible
 • 20/07/2023 Reunió amb l’entitat local Mussagats
 • 03/08/2023 Reunió amb l’entitat local Casal Vilaplanenc
 • 08/08/2023 Reunió amb l’AMPA de l’Escola Cingle Roig

Està previst continuar amb les reunions en les properes setmanes.

Seguiment de la sequera

Des d’inicis d’any s’està fent un seguiment constant de les captacions d’aigua del municipi i l’aigua subministrada a xarxa.
En converses realitzades amb l’ACA, se’ns va concedir la realització d’un estudi de les captacions d’abastament concloent en un estudi hidrogeològic per a la captació d’un nou pou d’aigua potable.
Paral·lelament, s’està finalitzant la instal·lació de comptadors telemesura que ens permet fer un seguiment diari i detectar fugues i pèrdues d’aigua en domicilis. En els últims mesos s’ha avisat a diversos propietaris per tal de subsanar problemes de la instal·lació domèstica que provocava consums constants degut a fuites per aixetes o cisternes que no tancaven bé fins a grans fuites en la instal·lació.
També, amb l’esforç de la Junta del Casal s’ha optat per reaprofitar l’aigua de la piscina de manera que s’ha estalviat 500 m3 d’aigua, així com s’està fent un seguiment constant de la instal·lació de la piscina. S’ha acordat tancar les dutxes de la piscina i prendre noves decisions en funció de l’evolució.
S’han tancat també les fonts del poble per les queixes de diversos veïns i la constatació que hi ha gent que carrega garrafes d’aigua i se les endú a altres indrets.
S’està revisant tota la instal·lació de canonades d’aigua del municipi per detectar alguna possible fuga.
Es treballa amb l’objectiu d’incorporar partida pressupostària per a la construcció d’un nou pou.

Assistència i organització d’actes i activitats culturals

 • 21/06/2023 Assistència a la presentació del llibre còmic sobre protecció de dades organitzada per Lo Pedrís a la plaça de la Riba
 • 09/07/2023 Aplec de sardanes a la Mussara
 • 15/07/2023 Camí de Formiga i Concert de Lia Sampai en el marc del Festival Vilaplana Viu la Música a la plaça de la Riba
 • 19/07/2023 Reunió Comissió de Festes
 • 20/07/2023 Roda de premsa de presentació del Festival Mussart
 • 27/07/2023 Campanya de donació de sang
 • 05/08/2023 Organització del Festival Mussart

Correspondència rebuda
Presidència de la Generalitat, Presidencia de la Diputació, Cambra de Reus felicitant per l’elecció com a alcalde.

 

Àrea de secretaria

Es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Vilaplana per a la gestió del servei de menjador escolar de l’Escola Cingle Roig, durant el curs 2023 – 2024.

I no havent-hi precs i preguntes, s’aixeca la sessió.