El dimarts 12 de desembre a les 8 del vespre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilaplana. Podeu consultar-ne l’ordre del dia aquí.

Àrea d’alcaldia

Es va aprovar les actes del ple Ordinari (24/10/2023), i del ple extraordinari (30/11/2023).

Es va donar compte dels decrets del 163-196 de 2023.

Per últim en l’àrea d’alcaldia, es va presentar la informació duta a terme pels membres de l’equip de govern, en detallem els assumptes més rellevants:

Informació reunions, actes i assumptes d’interès Alcaldia i Regidories

 • 02/11/2023 Reunió amb l’equip directiu de l’escola; Reunió amb la societat de Caçadors
 • 14/11/2023 Reunió conveni menjador amb direcció de l’escola i AMPA
 • 15/11/2023 Reunió amb l’inspector d’Educació; Reunió amb l’ADF de les Borges
 • 20/11/2023 Visita final d’obres PUOSC
 • 21/11/2023 Assistència a la presentació del Pla de concertació – Impuls Dipta
 • 22/11/2023 Assistència a la videoconferència de l’ACA sobre subvencions per a la realització d’inversions per a la recuperació de captacions
 • 23/11/2023 Assistència a la reunió convocada per l’Ajuntament de Prades sobre els 700 anys de la commemoració del Comtat de Prades
 • 24/11/2023 Inspecció OCA Plaça de la Riba; acte de commemoració Dia Internacional per l’erradicació de la violència vers les dones
 • 28/11/2023 Assistència a la constitució del Fòrum de Joves Electes de l’ACM
 • 30/11/2023 Assistència a la constitució del Fòrum de petits municipis de l’ACM
 • 01/12/2023 Assistència a les jornades d’arquitectura Arqueotònic
 • 04/12/2023 Assistència a la reunió convocada per l’equip directiu de l’escola amb les famílies
 • 05/12/2023 Assistència a la reunió convocada per l’equip directiu de la ZER amb les famílies
 • 12/12/2023 Visita amb Serveis Tècnics del CCBC a l’escola per valorar les reformes a realitzar per la possible implantació del primer cicle d’educació infantil a l’escola

 

Seguiment de la sequera

Continuant amb la informació donada l’últim ple, la situació actual és la següent:

 • Reparades tres noves petites fuites (C/Sant Isidre, C/Verge de Montserrat i C/Era)
 • Dades novembre Sortida ETAP 1542 m3; servits a domicili 1330 m3
 • Reserves en dipòsit aproximades 1850 m3 (160 dies d’aigua tenint en compte el consum i captació mitja del novembre ).
 • Actualment captem el mateix que servim.

Àrea de secretaria

 • Aprovació de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.
 • Aprovació de la sol·licitud d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals els ens locals de municipis de població de fins a 2.500 habitants, amb escola rural única, i de la formalització del Conveni amb el Departament d’ensenyament de la Generalitat.

Àrea de secretaria

El ple també va aprovar per unanimitat les dues mocions:

 • Moció sobre una transició energètica justa i de proximitat i de rebuig de les línies de molt alta tensió privades
 • Moció per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

I no havent-hi precs i preguntes, s’aixeca la sessió.