La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a Despeses corrents, en el marc dels ajuts del Pla d’Acció Municipal – convocatòria 2022 per import de 49.500 €.