La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials per import de 25.000 €.