La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, 2022 per la millora de l’habitatge del carrer Verge de Montserrat 2A – 1r pis per import de 20.773,31 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, 2022 per la millora de l’habitatge del carrer Verge de Montserrat 2A – planta baixa per import de 20.773,31 €.