La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a  la Transició energètica i Acció climàtica – Línia 2: PAESC – convocatòria 2021 per a la substitució de lluminàries LED de l’enllumenat públic per import de 19.374,00 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a  la Transició energètica i Acció climàtica – Línia 4: Residus – convocatòria 2021 per a la campanya Bona Brossa per import de 9.682,00 €.

En total, la Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per import de 29.056,00 € per al finançament d’actuacions per a la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2021.