L’actuació de “Renovació pavimentació i serveis C. Major, 2a fase” ha estat finançada pel Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona.

L’Ajuntament de Vilaplana, beneficiari de la subvenció Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, ha destinat part de la dotació per inversió d’aquesta línia d’ajuts corresponent als exercicis 2018 i 2019 a l’execució de les obres de “Renovació pavimentació i serveis C. Major, 2a fase”.

Concretament, l’obra, que s’ha adjudicat per 157.324,85€, compta amb un ajut total del PAM de 144.447€; dels quals 103.717€ corresponen a la línia del PAM d’inversió del 2018, i 41.056€ corresponen a la línia del PAM d’inversió del 2019.