L’Ajuntament de Vilaplana ha realitzat durant l’any 2022 diverses actuacions amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona en l’àmbit de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Concretament, la primera línia d’actuació s’ha realitzat amb la contractació del socorrista de la piscina, que ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 8.174 €.

L’Ajuntament de Vilaplana també ha contractat la figura de l’Agent Cívic que ha permès realitzar el control de l’afluència de persones a l’espai natural i, específicament, a la zona de les Tosques, un espai altament freqüentat per la presència de tolls d’aigua. Aquesta actuació ha comptat amb un ajut de 6539,20 € de la Diputació de Tarragona.

En l’àmbit de la protecció de la salut pública s’han realitzat diverses línies d’actuació:

  • Aigua de consum humà: Realització de les analítiques planificades per garantir la qualitat de l’aigua, l’adquisició de clor per al tractament de l’aigua així com diversos consumibles i la substitució de l’arena dels filtres, la neteja de dipòsits
  • Actuacions de desratització i tractament per artròpodes així com la desinsectació d’embornals i zones humides.
  • Instal·lació de senyals als accessos a espais Naturals.
  • Manteniment dels DEA (desfibril·lador extern automàtic) i curs de formació de l’ús del DEA i SVB (Suport Vital Bàsic).
  • Actuacions al Consultori Mèdic local: amb la pintura dels tancaments exteriors i la renovació d’una línia de l’equip de climatització.

20

L’import total subvencionat per part de la Diputació de Tarragona en l’àmbit de la protecció de la salut pública ha estat de 13.550,40 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables – Línia 1.2: Piscines 2022 per import de 8.174,00 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables – Línia 1.3: Agent cívic 2022 per import de 6.539,20 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables – Línia 2: Salut 2022 per import de 13.550,40 €.