L’Ajuntament de Vilaplana, atenent als ajuts a la gestió forestal sostenible regulats mitjançant l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts GFS en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2021, modificada per l’Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, i convocades per la Resolució ACC/1765/2021 de 2 de juny per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la GFS per a finques de titularitat pública, va acordar sol·licitar les següents actuacions, que comptaran amb l’ajut financer de la Unió Europea:

  •  Manteniment de les vies forestals estratègiques per la prevenció d’incendis forestals (concepte 5.3.1b), pel camí Serra del Bosc (dels Costers – Serra del Pou – Mussara).
    Les actuacions es fan dins del terme municipal de Vilaplana. El camí on s’actua, camí Serra del Bosc (dels Costers – Serra del Pou – Mussara), és de titularitat municipal, i els gestiona l’Ajuntament de Vilaplana.

Les actuacions de manteniment al camí Serra del Bosc (dels Costers – Serra del Pou – Mussara) es troben en el terme municipal de Vilaplana. L’elecció de les actuacions s’ha basat en la xarxa viària del pla de prevenció d’incendis forestals del PPP T3, elaborat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Medi Natural.
Les actuacions serveixen per reforçar l’eix estratègic de prevenció d’incendis forestals de la Serra de la Mussara, que són dins del PPP T3 i estan incloses dins al PEIN – Xarxa Natura 2000 – Muntanyes de Prades.

L’objectiu de l’ajut GFS 2021 és el de realitzar el manteniment de la via forestal estratègica per a la prevenció d’incendis forestals del camí de la Serra del Bosc, la qual defensa una zona forestal important (Bosc de l’Agustenc i Bosc de l’Agulló) i comunica amb un dels accessos principals a la zona dels Motllats del barranc de la Foradada.
Aquesta actuació ha estat consensuada amb la Secció de Boscos i Recursos Forestals dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. I desenvolupada amb la col·laboració de la unitat de bombers GRAF de la Regió d’Emergències de Tarragona (RET).

L’actuació té un pressupost de 3.553,47 € i s’ha concedit una subvenció del 100% dels quals 2.025,48 € en càrrec als fons del DARP i 1.527,99 € als fons FEADER.