L’Ajuntament de Vilaplana vol manifestar les consideracions següents envers el projecte de construcció d’una planta solar fotovoltaica connectada a xarxa denominada “PSFV Aleixar” prevista al terme municipal de l’Aleixar, però a menys de 500 metres del terme de Vilaplana:

Primer. Volem incidir en la necessitat de planificar i establir de manera urgent i vinculant els criteris i espais destinats a la instal·lació d’energies renovables al nostre territori per afavorir la transició energètica de manera sostenible, controlada, respectuosa amb el territori i les persones que hi viuen i hi treballen, així com compatibles amb la preservació del patrimoni natural, paisatgístic, històric i cultural.

Segon. Remarquem que la ubicació proposada té gran impacte degut a la seva proximitat a l’àrea catalogada com a Xarxa Natura 2000, la qual ha estat designada com a zona de protecció especial per la seva importància per a la conservació de la biodiversitat. És imprescindible garantir la preservació d’aquestes àrees i evitar qualsevol acció que pugui posar en perill la seva integritat.

Tercer. Demanem que es tingui en compte que el parc solar s’ubicaria molt a prop de l’àrea del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, un espai protegit de gran valor ecològic i paisatgístic.

Quart. Estem convençuts de la necessitat d’un canvi de paradigma energètic, que aposti per l’energia sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental. Pensem que el model ha de passar per energies netes i renovables, de proximitat i autosuficients que comportin un impacte positiu pel territori i el seu entorn. No podem entendre que la transició energètica afavoreixi l’especulació i continuï lucrant a grans corporacions.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Vilaplana ha presentat al·legacions al projecte de parc solar fotovoltaic anomenada “PSFV Aleixar”.

 

Vilaplana, 8 de juny de 2023