L’Ajuntament de Vilaplana ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dijous 30 de novembre el pressupost per a l’any 2024 que s’enfila fins a 1.012.319,20 € de despeses i ingressos previstos.

L’Ajuntament preveu per a l’any vinent la realització de diverses inversions:

  • Execució del projecte de millores al Refugi de la Mussara pressupostat en 182.812,12 € i que compta amb una subvenció directa de la Diputació que en cobrirà el 80 % del cost.
  • Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu a l’escola Cingle Roig, al magatzem municipal i ampliació de la instal·lació fotovoltaica de la Casa de Cultura, amb la instal·lació d’un total de 76 plaques solars i una inversió de 52.730,81 € finançada amb una subvenció del 95 % de la Diputació de Tarragona.
  • La millora de les instal·lacions de la pista poliesportiva del Casal Vilaplanenc amb un cost de 38.902,50 €, que compta amb una subvenció del 90% de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament també ha previst per al pressupost de 2024 les despeses d’adequació de l’escola Cingle Roig per poder implantar el primer cicle d’educació infantil. Es treballa amb la possibilitar d’implantar-lo de cara al curs 2024-2025 i amb el finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons Europeus MRR) que en cobriria el 100% de les despeses. Aquest finançament permetrà donar cobertura a les despeses en infraestructures (reformes), en equipament i despeses de funcionament.

El pressupost també incorpora la realització d’actuacions de prevenció d’incendis en la línia del Pla de Prevenció d’Incendis aprovat per l’Ajuntament i que compta amb una subvenció de 19.521,96 € de la Diputació de Tarragona (95%).

Es preveuen actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans amb una subvenció concedida del 100 % per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de 7.933,92 €.

També es contempla en el pressupost la redacció de dos projectes per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic amb una subvenció concedida del 100% i d’un total de 17.908 € de la Generalitat del Catalunya.

El pressupost també preveu la realització del cicle Vilaplana viu la Música amb una subvenció concedida de 4.500 € i el 90% per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants de la Generalitat de Catalunya.