Un cop finalitzada la instal·lació de comptadors de telemesura a tots els domicilis, l’Ajuntament va iniciar l’estudi de les dades que aquests ofereixen, per tal d’augmentar el rendiment de la xarxa.

D’aquesta manera s’han anat comparant les dades del comptador de sortida de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) amb les de l’aigua servida als comptadors instal·lats al conjunt dels domicilis del poble.

La diferència d’aigua entre la sortida de l’ETAP i la servida als domicilis, va evidenciar una diferència inferior als 1000 litres/hora que no passaven per comptador i que, tot i no suposar un rendiment de la xarxa inferior al 70%, es va creure imprescindible localitzar degut a la situació actual d’excepcionalitat per sequera i la manca d’aigua.

Talls nocturns i detecció de fuites

L’Ajuntament va planificar els dies 20 i 22 d’agost, 2 talls nocturns en horari de 0-8h per tal d’obtenir el màxim de dades que permetessin localitzar en quina zona del poble es trobava la fuita.

Localització de fuita a la Plaça de la Vila

També es van tallar altres ramals de la xarxa d’aigües que suposen una gran extensió de canonada, concretament el dia 31 d’agost es va tallar el ramal que puja l’aigua al cementiri, el 4 de setembre es va tallar el ramal del camí de Mascabrers que puja l’aigua al camp de futbol, els dies 6 i 7 de setembre es van tornar a tallar part alta i part baixa i el dia 8 part alta i baixa des del magatzem per comprovar el ramal de l’ETAP fins al poble.

Un cop analitzades les dades de tots els talls es van detectar, per les diferències entre aigua servida a xarxa i la consumida als domicilis, possibles fuites en ambdós parts del poble, alta i baixa. A partir d’aquí es decideix tornar a realitzar talls, aquest cop en horari d’1 a 6, segmentant encara més les zones alta i baixa.

La matinada de l’11 de setembre es talla l’aigua a la zona baixa de la part baixa, el dia 12 es talla a tot el poble excepte plaça Catalunya, carrer Sant Isidre i Santiago Rusiñol i el ramal que subministra aigua a la part baixa. Aquest tall, sumat amb el del dia 13 de setembre permet localitzar la fuga en els carrers esmentats anteriorment. De manera que el mateix 13 de setembre, un recerca fuites identifica ja la primera fuita a la plaça Catalunya i posteriorment, una segona a la plaça de la Vila. També es va detectar una fuita al cementiri.

Localització i reparació de les fuites

Reparació de fuita a la Plaça de la Vila

Un cop localitzades, el mateix dia 13 de setembre es va procedir a treballar per tal de reparar-les. Actualment, es troben reparades pendents de pavimentació, que es realitzarà en els propers dies.

La reparació de les fuites d’aigua, així com el control sanitari de l’aigua de consum humà compta amb el finançament de la Diputació de Tarragona, amb una subvenció concedida de 10.000 €. La subvenció ha permès l’adquisició del clor necessari per tractar l’aigua, l’adquisició de reactius per al control sanitari i les actuacions de manteniment dels dipòsits municipals. L’ajut també inclou les analítiques de les piscines i l’adquisició de productes químics per garantir la qualitat d’aigua dels vasos durant la temporada de bany.

Disminució de l’aigua servida des de l’ETAP

Amb les fuites reparades s’ha evidenciat una important disminució de l’aigua servida des de l’ETAP situant-se els últims tres dies en els 50 m3 diaris, la quantitat mínima d’aigua subministrada diària en tot el 2023.

Finalització dels talls d’aigua nocturns, estat de les captacions i reserves d’aigua

L’Ajuntament informa de la finalització dels talls nocturns d’aigua, de fet, des del 14 de setembre aquests ja no es realitzen.

Pel que fa a les captacions d’aigua, entre els pous i la mina aporten actualment uns 35-40 m3, situant-se el dèficit diari d’aigua encara en 10-15 m3. Per tant, continuem tenint dèficit d’aigua, és a dir, en gastem més de la que obtenim de les captacions i cal fer-ne un consum responsable.

Actualment, les reserves d’aigua en dipòsits de formigó son d’uns 500 m3, el que suposa unes reserves d’aigua per uns 30 dies, tenint en compte la mitjana dels últims dies.

Gràfic. Aigua servida des de l’ETAP (blau) i aigua consumida pel conjunt de comptadors de telemesura del municipi (taronja).

Construcció de nous pous

Està previst que aquesta setmana s’iniciï la construcció de nous pous amb l’objectiu d’augmentar la captació d’aigua. L’Ajuntament ha rebut l’informe favorable de l’ACA. Previ a la realització s’ha fet un estudi hidrogeològic realitzat per l’empresa HIDROLEM i un altre de geofísic, per l’empresa GEOSUD.

Actuacions d’emergència i reserves d’aigua disponibles

Tal i com es va anunciar la setmana passada, s’estan realitzant diverses actuacions com és el bypass a la canonada que puja l’aigua del dipòsit del magatzem per dipositar-la directament als dipòsits soterrats de l’ETAP, enlloc de destinar-la a la bassa, ja que des del 10 de setembre aquesta es troba buida i, properament es procedirà a la neteja.

També s’ha preparat la instal·lació per poder rebre camions cisterna d’aigua i complementar, en cas que sigui necessari, l’obtinguda de les captacions. Divendres 8 de setembre, una empresa de transport d’aigua acreditada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya es va desplaçar fins a Vilaplana per tal de valorar on i com descarregar l’aigua, en cas que fos necessària i amb quin vehicle fer-ho i, aprofitant el viatge, ja es van descarregar 12.500 litres al dipòsit.

Ara més que mai cal fer un consum molt responsable de l’aigua!