La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció destinada de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la convocatòria 2023 per import de 10.000,00 €.