Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, l’Ajuntament de Vilaplana i l’Escola Cingle Roig van repartir nou material en el marc de la campanya la Bona Brossa. L’objectiu és contribuir a millorar la recollida selectiva i reduir la generació de residus.

Per aquest motiu, es va repartir:

  • 5 rotlles de bosses de FORM compostables i no tòxiques
  • 1 ampolla de vidre
  • 1 bossa de cotó orgànic
  • 1 bossa de reixeta de cotó

La campanya de la Bona Brossa esta finançada amb una subvenció de 10.000 € de la Diputació de Tarragona.