El passat divendres 21 de gener l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilaplana va convocar els veïns i veïnes de Vilaplana a la conferència de presentació de resultats de mig mandat 2019-2023.

La conferència va desgranar per àrees les tasques dutes a terme pels membres de l’equip de govern en els dos anys i escaig de mandat. També es van presentar els projectes que estan previstos fer fins a finals de mandat i que s’han de començar al llarg d’aquest any ja que compten amb finançament del PUOSC de la Generalitat de Catalunya i del PAM de la Diputació de Tarragona. Els projectes són:

  • Millora de l’accessibilitat a les oficines de l’Ajuntament de Vilaplana amb la instal·lació d’un ascensor. Subvencionat al 95% amb el PUOSC.
  • Habilitació de la planta inferior de la plaça de la Riba. El projecte consisteix en la construcció d’una sala de vetlles, un espai de coworking, un vestíbul multiús, lavabos, la reparació del paviment i impermeabilització del terra de la Plaça i la instal·lació d’ascensor. El projecte està dividit en dos lots que compta amb subvencions del PUOSC i del PAM.
  • Substitució dels comptadors d’aigua per comptadors amb telemesura. Subvencionat pel PUOSC al 95%.
  • Millora de les instal·lacions del cementiri amb instal·lació fotovoltaica. Subvencionat al 95% pel PUOSC.

Un cop finalitzada la presentació, les persones assistents van poder fer consultes i preguntes als membres de l’equip de govern.