El dimarts 13 de febrer a les 8 del vespre es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilaplana. Podeu consultar-ne l’ordre del dia aquí.

Àrea d’alcaldia

Es va aprovar l’acta del ple Ordinari (12/12/2023).

Es va ratificar la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia corresponent a l’aprovació, si escau, de la moció de suport a la pagesia.

Es va donar compte dels decrets del 197 de 2023 al 15 de 2024.

També es va donar compte del decret d’alcaldia núm.. 2/2024 d’afectació del bé immoble del C/Sant Sebastià, 11 a desenvolupar polítiques locals d’habitatge i garantir la seva posada a l’ús o servei públic.

Per últim en l’àrea d’alcaldia, es va presentar la informació duta a terme pels membres de l’equip de govern, en detallem els assumptes més rellevants:

Informació reunions, actes i assumptes d’interès Alcaldia i Regidories

 • 16/12/23 Organització del Mercat de Nadal
 • 19/12/23 Compravenda immoble Caixa Rural, formalització de l’escriptura davant notari
 • 21/12/23 Assistència a reunió informativa sobre ajuts als ens locals per a la pacificació del trànsit
 • 21-22/12/23 Organització del Casal de Nadal i altres activitats culturals i festives durant les Festes de Nadal
 • 09/01/24 Primera visita amb arquitectura de la Diputació pel projecte de rehabilitació de l’edifici de la Cooperativa
 • 15/01/24 Assistència a la presentació del projecte RUMIAR als ajuntaments afectats. La presentació es va fer a l’Ajuntament de Vilaplana i té un pressupost de 2M€ finançats amb fons Next Generation EU i la Diputació hi aporta el 5% restant.
 • 17/01/24 Assistència al Consell d’alcaldies del Baix Camp que es va realitzar a Botarell. Presentació de les direccions territorials del Govern de la Generalitat.
 • 18/01/24 Reunió amb BASE.
 • 20/01/24 Festa Major de Sant Sebastià. Activitats culturals del 13/01 al 21/01.
 • 23/01/24 Reunió Comunitat Educativa Cingle Roig respecte la proposta de canvi de tipologia de centre.
 • 24/01/24 Visita de les tècniques de l’ACA sobre manteniment i gestió de lleres.
 • 31/01/24 Visita Arquitectura Diputació pel projecte de rehabilitació de l’immoble de la Caixa Rural i a la tarda realització de la Campanya de Donació de Sang
 • 01/02/24 Visita amb el tècnic d’AQUATEC i Diputació per a la resposta al requeriment de l’ACA sobre la catalogació de la bassa.
 • 06/02/24 Visita amb ST CCBC a l’escola per a la redacció del projecte de reforma de l’escola.
 • 07/02/24 Reunió inicial per a l’actualització del PAESC amb l’empresa ECOSTUDI.
 • 08/02/24 Visita amb ST Educació, obres i serveis tècnics a l’escola per a la implantació del cicle d’educació infantil.
 • 09/02/24 Reunió dels ajuntaments beneficiaris dels ajuts de conservació i manteniment de lleres de l’ACA.
 • 10/02/24 Celebració del Carnaval organitzat per l’Ajuntament i la col·laboració del Bar del Casal

 

Seguiment de la sequera

Continuant i actualitzant la informació donada l’últim ple, la situació actual és la següent:

 • S’ha reparat una petita fuita d’aigua davant del Casal
 • Dades gener Sortida ETAP 1538 m3; aigua registrada 1347,92 m3
 • Reserves en dipòsit aproximades superiors als 2000 m3
 • Rendiment de la xarxa superior del 90%

Àrea de secretaria

 • Aprovació de la modificació puntual núm. 3 del POUM de Vilaplana referent a correccions puntuals de les alineacions del carrer Doctor Fleming i Plaça Pau Casals.
 • Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i el Baix Camp per a activitats d’estimulació cognitiva 2024.
 • Donar compte del Pla anual de control financer amb règim simplificat per l’exercici 2024.

Mocions

El ple també va aprovar per unanimitat la moció de suport a la pagesia.

I no havent-hi precs i preguntes, s’aixeca la sessió.