La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a projectes per a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants per import de 33.521,95 € per a la realització de millores a la pista poliesportiva del Casal Vilaplanenc.