La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció destinada a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular convocatòria 2023 per import de 19.758,94 €.