La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per a la prevenció d’incendis forestals convocatòria 2023 per import de 19.391,16 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilaplana una subvenció per al foment de la recollida selectiva convocatòria 2023 per import de 9.691,00 €.