La mitjana diària d’aigua servida s’ha situat aquest passat mes de gener en els 49,61 m3/dia, la dada més baixa en els últims dotze mesos, que suposen 89 litres per habitant al dia. El 19 de gener de 2024 va ser el dia amb el consum diari més baix de l’últim any: 42 m3 van sortir de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP).

Després del treball ingent realitzat per localitzar i reparar fuites d’aigua durant el mes d’agost i setembre, els últims quatre mesos de l’any ja es van assolir unes xifres d’aigua servida des de l’ETAP molt inferiors als mesos anteriors, situant-se en una mitjana de 53,96 m3/diaris per aquest període. El rendiment de la xarxa frega actualment el 90%, molt per sobre de la mitjana catalana que se situa en el 78,5%.

Des de l’Ajuntament fem una crida a continuar reduint el consum d’aigua i a fer-ne el millor ús possible ja que la situació de sequera és excepcional. Actualment, només es disposa d’un 18% de la capacitat total d’emmagatzematge d’aigua del municipi i les captacions actuals (pous i mina) no cobreixen el consum diari, fet que no suposa un problema en un termini immediat però si que ho seria de cara a l’estiu sinó es reverteix la situació de sequera.

Recerca de finançament per a executar noves inversions

L’Ajuntament va sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el mes d’octubre de l’any passat una subvenció de 23.655 € per a la millora de l’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua de Vilaplana en el marc de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024.

Aquesta mateixa setmana, s’ha sol·licitat una nova subvenció al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per import de 103.509,56 € per a l’execució de noves captacions d’aigües subterrànies.

A més a més, el municipi de Vilaplana serà un dels municipis beneficiaris del “Projecte de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua mitjançant la digitalització” de la Diputació de Tarragona per fer encara més eficient el cicle integral de l’aigua.